Програми за торене МС Агри

Програми за торене

Програмите за листно торене на полските култури (Житни, Рапица, Царевица и Слънчоглед) са разработени в сътрудничество с:

Проф. д-р Маргарита Нанкова

ръководител лаборатория /агрохимични и агро физични характеристики на почвата/ в Добруджански земеделски институт гр. Генерал Тошево.

В сътрудничество с Факултета по земеделие и храните в Скопие, въз основа на полски опити и анализи, са разработени подходящи програми за подхранване на различните зеленчукови, овощни култури и лозя, чрез листно торене и фертигация.