Течни торове „Alkafert“

Част „ХИМИЯ“ на „ALKALOID“ AD е създадена през 1957 година. Фабриката работи в рамките на производствения център Химия, Козметика и Билки.

Фабриката е разположена в Скопие. Разполага с над 100 000 л реакторно пространство и с около 70 реакторни единици с различен работен обем, със съпътстваща апаратура, инфраструктура и собствена развойна база. Притежава сертификат ISO 9001, издаден от QА, ISO 14001, издаден от QА, ISO 13485, издаден от QА, и СЕ за медицински помощни средства, издаден от DEKRA Certification B.V.

Продуктовото портфолио се състои от висококачествени двукомпонентни (NP и NK) торове и комбинирани (NPK) торове, както и други комбинации от макро и микроелементи, необходими за балансираното хранене на растенията при всички градински, полски, овощни култури и лозя. Течните торове „ALKAFERT“ могат да се прилагат, чрез листно приложение, капково напояване и фертигация. Торовете на „ALKALOID“ AD  са добре познати в редица страни по-света сред който са: Македония, Гърция, България, Турция, Хърватия, Албания, Босна и Херцеговина, Косово, Русия и други.

Всички формули са разработени въз основа на научни изследвания и полски опити.

Всяка партида е сертифицирана от центъра за качествен контрол на ALKALOID AD и от независима австрийска компания за контрол на качеството.

Всички формули отговарят на изискванията на Регламент (ЕО) 2003/2003 на Европейския Парламент и на Съвета от 13 октомври 2003 година и са класифицирани като ЕО тор.

Продуктовата гама е постоянно отворена за бързо разработване на нови продукти.

 

Течни торове